Statystyki

  • Odwiedziło nas: 286656
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia

Szkoła Podstawowa 

w Kaczycach


Historia szkoły - kalendarium


1834 - 1872 Nim Kaczyce uzyskały własną szkółkę, dzieci chodziły do Pogwizdowa lub Kończyc Małych. Po długich staraniach , mieszkańcy Kaczyc uzyskali pozwolenie na uruchomienie szkoły. Mieściła się ona w prywatnym domu " Na stawie"pod numerem 15. W jednej izbie lekcyjnej nauczyciel uczył czytania, pisania i rachunków. Dzieci kończyły naukę w 12 roku życia.

1872 Obywatele Kaczyc, wspólnymi siłami rozpoczęli budowę południowej części budynku zwanego " Starą szkołą".

1874 Zostaje poświęcona i oddana do użytku jednopiętrowa szkoła ( część obecnej szkoły do rynny), mieszcząca dwie klasy, kancelarię, izbę na pomoce naukowe i mieszkanie dla kierownika ( kuchnia i dwa nieduże pokoje). W szkole uczono po polsku i po niemiecku. Do obwodu szkoły należały Kaczyce Górne, Kaczyce Dolne i Otrębów.

1914 Ze względu na ciasnotę pomieszczeń dobudowano drugą część szkoły.

1918 Po rozpadnięciu się Austro-Węgier, Śląsk Cieszyński wrócił do Polski, a nauczyciele szkoły uroczyście ślubowali, że będą wychowywać dzieci dla Polski.

1919 Po zdradzieckim czeskim napadzie Śląsk Cieszyński, budynek szkoły został zajęty przez wojska z okolic Pragi. Zniszczeniu uległy: biblioteka szkolna, kronika szkolna, katalogi, pomoce naukowe, ławy szkolne i stoły oraz ogrodzenie wokół budynku.

1929 Rozpoczęto remont szkoły. Otynkowano zewnętrzne ściany budynku, naprawiono dach i rynny, pomalowano zewnętrzne okna i drzwi.

1933 Rozporządzeniem władz podwyższono stopień organizacyjny szkoły z 4-klasówki do 5-klasówki.

1939 - 1945 Szkoła polska przestała istnieć. W maju 1940 roku uruchomiono szkołę niemiecką, która służyła germanizowaniu kaczyckich dzieci. Zniszczono i usunięto wszystko co polskie, spalono bibliotekę szkolną. W połowie kwietnia 1945 roku szkoła, wskutek działań wojennych, została mocno zniszczona. W maju tego samego roku, mimo braku funduszów i potrzebnego materiału, przystąpiono do odbudowy zniszczonego budynku.

5.VI.1945 Wznowienie nauki w tutejszej szkole.

1947 Elektryfikacja budynku szkolnego.

1948/49 Naukę szkolną pobierało 180 uczniów, a grono pedagogiczne liczyło 5 nauczycieli. W 7-klasowej szkole najliczniejszą była klasa III - 33 uczniów.

2.X.1949 Jubileusz 75 - lecia szkoły.

1950 Remont dachu i położenie nowego pokrycia.

1951 Budynek szkoły ogrodzono płotem siatkowym i zradiofonizowano.

1952 Doprowadzono wodę do budynku.

1953 Uruchomiono wodociąg szkolny i skanalizowano obiekt.

1957 Zakłady Górnicze - Nowy Dwór ufundowały szkole telefon.

1958 Szkoła zakupiła pierwszy telewizor.

1958/59 Naukę pobierało 273 uczniów, których uczyło 7 nauczycieli.
Najliczniejszą klasą była klasa I - 44 uczniów.

1959 W styczniu tego roku utworzony został Komitet Budowy Szkoły, który zorganizował 85 - lecie szkoły.

27.VI.1963 Po długich staraniach rozpoczęto rozbudowę szkoły.

30.IX.1964 Dokonano końcowego odbioru i przekazano do użytku nową część dobudowanej szkoły ( "nowa szkoła"). W czasie rozbudowy trwał remont " starej szkoły". Klasy były wyłączone z użytku, a uczniowie uczyli się w zastępczych lokalach.

14.XI.1964 Odbyła się podniosła uroczystość z okazji 90 - lecia szkoły " Na stawie", 50 - lecia wybudowanej w 1914 szkoły oraz oddania dobudowanej nowej części.

1966/67 Pierwszy rok funkcjonowania szkoły 8-klasowej.
1974 100 - lecie szkoły. Odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez Komitet Rodzicielski. Zakład Opiekuńczy przekazał szkole grafoskop oraz rzutnik automatyczny.

1975/76 Szkoła Podstawowa w Kaczycach, w wyniku kolejnej reformy, została włączona do Zbiorczej Szkoły Gminnej z siedzibą w Kończycach Małych.

X.1979 W szkole rozpoczęła działalność filia Zasadniczej Szkoły Górniczej prowadzonej przez PRG (Przedsiębiorstwo Robót Górniczych).

15.XII.1979 Pierwszy raz obchodzono Święto Szkoły. W tym dniu przekazano szkole sztandar.

1980 Kolejny remont, w wyniku którego między innymi wygospodarowane zostały pomieszczenia przeznaczone na kancelarię, sekretariat i pokój nauczycielski.

1987 KWK "Morcinek" - zakład opiekuńczy - wykonał i oddał szkole do użytku "zieloną salę gimnastyczną".

1989 W związku ze szkodami górniczymi przystąpiono do ankrowania (kotwienia) budynku szkolnego. W październiku tego samego roku zainstalowano pracownię nauczania początkowego i wymalowano sale i korytarze po ankrowaniu.

VIII.1992 Przebudowano kotłownię, zgazyfikowano ogrzewanie i kuchnię szkolną.

1993/94 Wymieniono "przestarzałą" już instalację elektryczną i urządzono pracownię komputerową. Dodatkowo przebudowano kominy.

14.X.1994 120-lecie Szkoły Podstawowej w Kaczycach.

14.II.2000 Oddanie do użytku nowego budynku gimnazjum.

14.X.2004 Obchody 130 - lecia Szkoły Podstawowej połączone z nadaniem imienia "Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego" Zespołowi Szkół w Kaczycach. Otwarcie izby regionalnej w szkole podstawowej.

V.2005 Zespół Szkół w Kaczycach otrzymuje, w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", dwie pracownie komputerowe dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt organizował Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz współfinansowała Unia Europejska.

1.IX.2005 Nadania sztandaru Zespołowi Szkół w Kaczycach oraz wmurowanie tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

VIII.2006 Oddanie do użytku Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej w ramach projektu "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". Projekt organizował Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz współfinansowała Unia Europejska.

3.III.2007 Oddanie do użytku nowej hali sportowej w gimnazjum.

25.V.2014 Obchody 140 - lecia Szkoły Podstawowej w Kaczycach.

2018/19   Wygaszanie gimnazjum, powrót do nazwy Szkoła Podstawowa w Kaczycach. Naukę kończy ostatni rocznik gimnazjum.