Statystyki

  • Odwiedziło nas: 286606
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Informacje ogólne

INFORMACJE DOTYCZĄC E OBIADÓW W SZKOLE

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której każdy uczeń może spożyć smaczny a zarazem niedrogi obiad. Cena jednego obiadu                 w roku szkolnym 2023/ 2024 to 6,00zł .

Ze względu na rosnące ceny żywności cena obiadu może ulec zmianie w czasie roku szkolnego.

Posiłki wydawane są na dwóch długich przerwach :

po czwartej lekcji o 11.30 dla klas I - IV szkoły podstawowej,

po piątej lekcji o 12.35 dla klas V -VIII szkoły podstawowej.
 
Dyżur nauczycielski w stołówce pełni wychowawca świetlicy , który sprowadza młodsze dzieci na obiad oraz  sprawuje  opiekę w czasie przebywania dzieci w stołówce.

Uczeń może być zapisany na obiady początkiem każdego nowego miesiąca po zgłoszeniu drogą elektroniczną i złożeniu wypełnionej umowy.
Odpłatności za obiady należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca wpłacając na konto bankowe:

Numer konta: 23 8470 0001 2001 0069 3518 0003

Brak wpłaty za obiady powoduje wykreślenie z listy uczniów korzystających z obiadów w szkole.
W razie nieobecności ucznia w szkole odliczenia obiadów dokonuje się tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w stołówce szkolnej (tel. 32 4694222 w.104) do godziny 8.15 w dniu nieobecności.

Inne szczegółowe informacje na temat warunków wyżywienia dzieci w szkole znajdą Państwo w umowie lub u wychowawcy świetlicy .