Statystyki

  • Odwiedziło nas: 286610
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Doradztwo zawodowe

                                                                        Szkolny Doradca Zawodowy – Gabriela Węglorz

Miejsce spotkania: czytelnia biblioteki szkolnej

telefon 32 469 42 2 wew. 106

Serdecznie zapraszam na spotkania indywidualne

uczniów klas 7 i 8 z doradcą zawodowym stacjonarnie,

a podczas pracy online na Ms Teams oraz pocztę elektroniczną.

 

 

W naszej szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Decyzje związane z karierą zawodową podejmowane są na różnych etapach edukacji.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

  • - systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

  • - gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

  • - udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

  • - koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły,

  • - kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy itp.

  • - prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego